Spletni obrazec SI-PI-01
 
 
Spletni obrazec SI-PI-01 št.: IZS-SO-012516
PRIJAVA K STROKOVNEMU IZPITU ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA

Podatki vlagatelja
Ime in priimek
Ime:
*
Priimek:
*
Spol:
    *
   
Datum rojstva:
*
   
Kraj rojstva:
*
 
Država rojstva:
*
 
Državljanstvo:
*
 
EMŠO:
Neobvezen podatek
 
Stalno prebivališče
Ulica:
*
 
 
Pošta:
*
Država:
*
 
Začasno prebivališče
Ulica:
 
 
Pošta:
Država:
 
Zaposlen-a:
*
 
Kontaktni podatki
Naslov za pošiljanje:
   
  Naziv (za pošiljanje):
   
 
Ulica:
 
 
Pošta:
Država:
 
Elektronski naslov:
*
 
GSM:
 
Telefon:
 
Podatki o prijavi na strokovni izpit
Področje opravljanja izpita:
*
Podatki o diplomi na prvi bolonjski stopnji (oz. dipl. inž. - predbolonjski študij)
Strokovni naslov:
Znanstveni naslov:
Podatki o diplomi:
Št. diplome:
Datum:
Izobraževalna organizacija, ki je diplomo izdala:
   
Podatki o diplomi na drugi bolonjski stopnji (oz. univ. dipl. inž. - predbolonjski študij)
Strokovni naslov:
Znanstveni naslov:
Podatki o diplomi:
Št. diplome:
Datum:
Izobraževalna organizacija, ki je diplomo izdala:
   
Podatki o že opravljenem strokovnem izpitu po gradbeni zakonodaji (ZGO, GZ, ZGeoD-1, ZAID)
Potrdilo:
Št. potrdila:
Datum:
   
Podatki o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka
Potrdilo:
Št. potrdila:
Datum:
Organ, ki je potrdilo izdal:
   
Referenčna dela
1. naslov:
*
2. naslov:
*
3. naslov:
*
   
Izpitni rok
Čas opravljanja:
    *
Datum:
Opis:
   
Podatki o plačniku
Plačnik računa:
    *
   
Obveščanje in klavzula
Želim, da me o vlogi obveščate:
  
  
  
  
  *
Klavzula:
   *
   
Obvezne priloge
V ustreznih poljih na desni strani izberite ustrezne priponke na vašem računalniku / napravi ali jih s tehniko potegni - spusti odložite na želeno mesto. Priloge naj bodo v PDF formatu, večje število prilog stisnite v ZIP datoteko.
1. Opis treh referenčnih del:
(Podrobnejši opis treh referenčnih del iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov pri katerih ste sodelovali, na kratko opišite tudi vaše delo pri projektiranju - opis mora obsegati polovico formata A4 za vsako referenco. Opis referenc podpišeta kandidat in mentor.)
2. Dokumentacija prve reference:
Pod gradbeno tehnično projektiranje objektov se razume projektna dokumentacija po Pravilih stroke oziroma SIST 16310, s katero se dokazuje izpolnjenost in zagotovljenost tistih bistvenih zahtev objekta po Gradbenem zakonu, ki so za konkreten projektirani objekt relevantne/obvezne. (Obsegi takšne dokumentacije so po GZ-1: PZI, posamezni večji deli PZI, po ZGO-1: PGD ali večji deli PGD, PZI).
3. Dokumentacija druge reference:
Pod gradbeno tehnično projektiranje objektov se razume projektna dokumentacija po Pravilih stroke oziroma SIST 16310, s katero se dokazuje izpolnjenost in zagotovljenost tistih bistvenih zahtev objekta po Gradbenem zakonu, ki so za konkreten projektirani objekt relevantne/obvezne. (Obsegi takšne dokumentacije so po GZ-1: PZI, posamezni večji deli PZI, po ZGO-1: PGD ali večji deli PGD, PZI).
4. Dokumentacija tretje reference:
Pod gradbeno tehnično projektiranje objektov se razume projektna dokumentacija po Pravilih stroke oziroma SIST 16310, s katero se dokazuje izpolnjenost in zagotovljenost tistih bistvenih zahtev objekta po Gradbenem zakonu, ki so za konkreten projektirani objekt relevantne/obvezne. (Obsegi takšne dokumentacije so po GZ-1: PZI, posamezni večji deli PZI, po ZGO-1: PGD ali večji deli PGD, PZI).
5. Potrdilo mentorja o pridobljenih praktičnih izkušnjah obvezno podpisano in žigosano z žigom mentorja:
6. Predmetnik za vsa leta študija (1. in 2. stopnjo) iz katerega mora biti razvidno število ur oz. kreditnih točk posameznih predmetov;
7. Overjeno potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka(neobvezna priloga):
Če želite ohraniti vnešene podatke za kasnejše izpolnjevanje uporabite gumb Shrani podatke. Na vaš elektronski naslov vam bomo posredovali povezavo, kjer boste lahko dostopali do delno izpolnjene vloge, zato je pred shranjevanjem potrebno vnesti elektronski naslov.
Z gumbom Oddaj vlogo pošljete vlogo v reševanje na IZS. Sistem bo preveril pravilnost izpolnjene vloge in jo posredoval v reševanje na IZS, na elektronski naslov boste prejeli potrdilo o oddani vlogi.
čas obdelave strežnika:0.924s