Spletni obrazec SI-VD-01
 
 
Spletni obrazec SI-VD-01 št.: IZS-SO-011627
PRIJAVA K STROKOVNEMU IZPITU ZA VODJO DEL

Podatki vlagatelja
Ime in priimek
Ime:
*
Priimek:
*
Spol:
    *
   
Datum rojstva:
*
   
Kraj rojstva:
*
 
Država rojstva:
*
 
Državljanstvo:
*
 
EMŠO:
Neobvezen podatek
 
Stalno prebivališče
Ulica:
*
 
 
Pošta:
*
Država:
*
 
Začasno prebivališče
Ulica:
 
 
Pošta:
Država:
 
Zaposlen-a:
*
 
Kontaktni podatki
Naslov za pošiljanje:
   
  Naziv (za pošiljanje):
   
 
Ulica:
 
 
Pošta:
Država:
 
Elektronski naslov:
*
 
GSM:
 
Telefon:
 
Podatki o prijavi na strokovni izpit
Področje opravljanja izpita:
*
Podatki o izobrazbi
Strokovni naslov:
Znanstveni naslov:
Podatki o diplomi:
Št. diplome:
Datum:
Izobraževalna organizacija, ki je diplomo izdala:
   
   
   
Referenčna dela
1. naslov:
*
2. naslov:
*
3. naslov:
*
   
Izpitni rok
Čas opravljanja:
    *
Datum:
Opis:
   
Podatki o plačniku
Plačnik računa:
    *
   
Obveščanje in klavzula
Želim, da me o vlogi obveščate:
  
  
  
  
  *
Klavzula:
   *
   
Obvezne priloge
V ustreznih poljih na desni strani izberite ustrezne priponke na vašem računalniku / napravi ali jih s tehniko potegni - spusti odložite na želeno mesto. Priloge naj bodo v PDF formatu, večje število prilog stisnite v ZIP datoteko.
1. Delovne izkušnje:
(Pisna izjava pravne ali fizične osebe (s.p.), da ste pri njej opravljali inženirske storitve izvajanja gradenj - vodenja del, v kateri naj bo naveden čas opravljanja takšnih storitev (od-do) po opravljeni izobrazbi z navedbo odgovornih vodij del (s svoje stroke) s katerimi ste sodelovali.)
2. Opis treh referenčnih del:
(Podrobnejši opis treh referenčnih del s področja izvajanja gradenj-vodenja del pri katerih ste sodelovali. V opisu posameznega referenčnega dela morate navesti glavne podatke o referenčnem delu in opisati kaj konkretno je bilo vaše delo pri izvajanju gradenj-vodenju del. Opis mora obsegati polovico formata A4 za vsako referenco. Opis referenc podpiše kandidat.)
3. Dokumentacija prve reference:
(Priložiti: načrt organizacije gradbišča z opisom del kandidata ali Terminski plani graditve, materiala in delovne sile z opisom ali Preiskave materialov in vgrajenih inštalacij ter opreme z opisi postopkov ipd. ali Dokazilo o zanesljivosti objekta (ne zadostuje samo vodilna mapa ampak je potrebno priložiti vsaj del dokumentacije navedene v vodilni mapi npr. PID, projektni pogoji, izjave o lastnostih materialov, tehnološki projekt))
4. Dokumentacija druge reference:
(Priložiti: načrt organizacije gradbišča z opisom del kandidata ali Terminski plani graditve, materiala in delovne sile z opisom ali Preiskave materialov in vgrajenih inštalacij ter opreme z opisi postopkov ipd. ali Dokazilo o zanesljivosti objekta (ne zadostuje samo vodilna mapa ampak je potrebno priložiti vsaj del dokumentacije navedene v vodilni mapi npr. PID, projektni pogoji, izjave o lastnostih materialov, tehnološki projekt))
5. Dokumentacija tretje reference:
(Priložiti: načrt organizacije gradbišča z opisom del kandidata ali Terminski plani graditve, materiala in delovne sile z opisom ali Preiskave materialov in vgrajenih inštalacij ter opreme z opisi postopkov ipd. ali Dokazilo o zanesljivosti objekta (ne zadostuje samo vodilna mapa ampak je potrebno priložiti vsaj del dokumentacije navedene v vodilni mapi npr. PID, projektni pogoji, izjave o lastnostih materialov, tehnološki projekt))
6. Dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi:
Če želite ohraniti vnešene podatke za kasnejše izpolnjevanje uporabite gumb Shrani podatke. Na vaš elektronski naslov vam bomo posredovali povezavo, kjer boste lahko dostopali do delno izpolnjene vloge, zato je pred shranjevanjem potrebno vnesti elektronski naslov.
Z gumbom Oddaj vlogo pošljete vlogo v reševanje na IZS. Sistem bo preveril pravilnost izpolnjene vloge in jo posredoval v reševanje na IZS, na elektronski naslov boste prejeli potrdilo o oddani vlogi.
čas obdelave strežnika:0.489s