Spletni obrazec: IPI-VP-01
 
 
Spletni obrazec: IPI-VP-01 št.: IZS-SO-011628
VLOGA ZA VPIS V IMENIK POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV

Podatki vlagatelja
Ime in priimek
Ime:
*
Priimek:
*
Spol:
    *
   
Datum rojstva:
*
   
Kraj rojstva:
*
 
Država rojstva:
*
 
Državljanstvo:
*
 
EMŠO:
Neobvezen podatek
 
Stalno prebivališče
Ulica:
*
 
 
Pošta:
*
Država:
*
 
Začasno prebivališče
Ulica:
 
 
Pošta:
Država:
 
Kontaktni podatki
Naslov za pošiljanje:
   
  Naziv (za pošiljanje):
   
 
Ulica:
 
 
Pošta:
Država:
 
Elektronski naslov:
*
 
GSM:
 
Telefon:
 
Podatki o strokovnem izpitu
Institucija, ki je potrdilo o strokovnem izpitu izdala:
    *
Kraj opravljanja strokovnega izpita:
*
Datum opravljanja strokovnega izpita:
*
Številka strokovnega izpita:
*

V primeru, da ste opravljali strokovni izpit na IZS vnesite datum opravljanja str. izpita in kliknite na gumb Pridobi podatke in sistem bo napolnil preostala polja. Če želite navesti drug str. izpit kliknite na gumb Počisti podatke str. izpita.
Vrsta strokovnega izpita:
*
Področje strokovnega izpita:
*
   
Podatki o pridobljeni izobrazbi
Strokovni naslov:
*
Znanstveni naslov:
Izobraževalna organizacija, ki je diplomo izdala:
*
Podatki o diplomi:
Št. diplome:
*
Datum:
*
   
Podatki o načinu opravljanja poklicnih nalog
Naziv gospodarskega subjekta:
*
Naslov:
Ulica:
 
Pošta:
Davčna številka:
*
Delovno mesto:
Poklicne naloge želim opravljati s področja:
*
   
Obveščanje in klavzula
Želim, da me o vlogi obveščate:
  
  
  
  
  *
Klavzula:
   *
   
Obvezne priloge
V ustreznih poljih na desni strani izberite ustrezne priponke na vašem računalniku / napravi ali jih s tehniko potegni - spusti odložite na želeno mesto. Priloge naj bodo v PDF formatu, večje število prilog stisnite v ZIP datoteko.
1. Dokazilo o državljanstvu:
2. Dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi:
3. Dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu:
4. Dokazilo delodajalca o praktičnih izkušnjah pridobljenih pred 1. 6. 2018 oziroma oceno mentorja, če si je kandidat za pooblaščenega inženirja praktične izkušnje pridobival po 1. 6. 2018:
5. Dokazilo o načinu opravljanja poklicnih nalog – npr. obrazec M-1, ki ga izda ZZZS (Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) ali pogodba o zaposlitvi:
6. Dokazilo o urejenem zavarovanju poklicne odgovornosti za škodo v skladu z določili ZAID, a zavarovalno vsoto 50,000.00 EUR, pri čemer mora biti na polici navedeno ime pooblaščenega oz. nadzornega inženirja, ki je zavarovan po tej polici ali pa mora polica vsebovati splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene oz. nadzorne inženirje v podjetju:
7. Dokazilo o plačani vpisnini v višini 428 EUR na transakcijski račun 03100-1000014228, v primeru, da nakazujete iz tujine, so podatki za nakazilo: SKB banka Ljubljana, SWIFT SKB ASI 2X 1255061, pri SKB d.d. Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.
Če želite ohraniti vnešene podatke za kasnejše izpolnjevanje uporabite gumb Shrani podatke. Na vaš elektronski naslov vam bomo posredovali povezavo, kjer boste lahko dostopali do delno izpolnjene vloge, zato je pred shranjevanjem potrebno vnesti elektronski naslov.
Z gumbom Oddaj vlogo pošljete vlogo v reševanje na IZS. Sistem bo preveril pravilnost izpolnjene vloge in jo posredoval v reševanje na IZS, na elektronski naslov boste prejeli potrdilo o oddani vlogi.
čas obdelave strežnika:0.423s